Hur påverkar fibromyalgi humör?

En patient med fibromyalgi behöver professionellt psykologiskt stöd för att klara det känslomässiga obehag som genereras av sjukdomen. 

0 Delad 

  • Rhinopharyngit hos barn: symtom, orsaker och behandlingar
  • Egenskaper hos progressiv ossifying fibrodysplasi
  • Utmattning genom värmebölja

Fibromyalgi är en  sjukdom med ny karaktärisering som framförallt påverkar vuxna.  Det orsakar trötthet, smärta i kroppen och allmän sjukdom. Förutom de fysiska konsekvenserna kommer vi att förklara hur fibromyalgi påverkar humöret.

Faktorer som förvärrar humör

Det finns  flera faktorer som påverkar humör hos patienter med fibromyalgi . I det här avsnittet kommer vi att utveckla dem, å ena sidan de som är relaterade till deras dagliga liv och å andra sidan de som är relaterade till det medicinska området.

En patient som lider av ospecifik obehag och smärta i hela kroppen kan inte längre fungera som han hade gjort hela sitt liv. Han känner att han inte kan utföra sina uppgifter, oavsett deras natur. De antar mycket mer ansträngning än tidigare och de är mycket svårare.

Dessutom är  orsaken till dess förekomst okänd  , även om det misstänks att det har att göra med stress eller med traumatiska händelser som inträffat tidigare. Det har ingen organisk orsak (fysisk och kvantifierbar), som den stora delen av sjukdomarna. Av denna anledning tenderar de dagliga symtomen på sjukdomen i familjen och den sociala miljön att underskattas.

Som i någon patologi är det väldigt  viktigt att patienten får uppmuntran och stöd från dem som omger honom  . Att en patient beskrivs som en klagande eller får kommentarer som:  inget händer med dig, det  gör sjukdomsprocessen väldigt svårt.

Upptäck: Förbereda en behandlingsplan för fibromyalgi

På medicinsk nivå finns det också hinder, i första hand vid diagnosstidpunkten. Patienten är generad att gå till doktorn för att berätta för honom att han inte vet vad som är fel med honom  , att hela kroppen skadar. Och det är ett slag för honom att få en diagnos så här.

Under sjukdomsförloppet framträder symtom som primärvårdsläkare inte är helt medvetna om. De identifierar inte dem med någonting och  föreslår empiriska behandlingar som ofta är ineffektiva  .

Patienter använder ofta naturliga läkemedel. Detta ger en stark känsla av frustration och hjälplöshet.

Hur påverkar fibromyalgi humör?

Beroende på olika faktorer (personlighet, miljö, förmåga att motståndskraft)  kan påverkan på humör uppträda på olika sätt:

1. Major depressiv sjukdom

Det är en  allvarlig och invalidiserande förändring  . Den sjuka saknar energi och villighet att göra saker (det här kallas abulia). Han känner sig ledsen, deprimerad och tenderar att gråta.

Hans tänkande blir pessimistisk,  förstorar negativa tankar och undertrycker positiva  . Hans språk och rörelser sakta ner. Hon presenterar också anhedonia, det vill säga hon kan inte njuta av de aktiviteter hon brukade njuta av. De tenderar ofta att isolera sig från sin omgivning.

Kanske är du intresserad: 8 sätt att utveckla din motståndskraft på en daglig basis: Lär dig att möta motgång!

2. Justeringsstörning med depressiv stämning

Deprimerad kvinna

Justeringsstörningen  uppträder när en biverkning uppstår  (i detta fall fibromyalgi) som överstiger förmågan att anpassa personen. Det kan inte övervinna denna negativa omständighet och det orsakar i detta fall depressivt humör.

Det bör noteras att även om det finns patienter som diagnostiserats med dystymi, presenterar inte alla dem.

3. Andra påverkan

Dessutom är det  möjligt för en patient med fibromyalgi att uppleva följande:

  • Somatiseringar: På  grund av det känslomässiga obehag som genereras av sjukdomen kan olika symtom och ospecifika sjukdomar inträffa, såsom: huvudvärk, smärtor i olika delar av kroppen, upprörd mage osv.
  • Ångestkris:  I vissa ögonblick kan patienten uppleva små ångestkriser på grund av ångest och obehag som genereras av smärta och funktionshinder som detta kan producera.

slutsats

En patient med fibromyalgi kan känna sig nöd och deprimerad på grund av de konsekvenser som smärta kan ha i sitt dagliga liv, vilket hindrar honom från att leva ett normalt liv i många fall. Därför är det  viktigt att du har professionellt psykologiskt stöd för  att lära dig hantera negativa känslor och tankar och därigenom förbättra din livskvalitet på en känslomässig nivå.

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *