Kan fibromyalgi avsløres med blodprøve

Amerikanske forskere hevder de kan påvise fibromyalgi med en blodprøve, men professor Egil Andreas Fors ved NTNU Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie er skeptisk til påstanden. Tre til fem prosent av befolkningen har fibromyalgi hvorav 90 prosent av dem er kvinner. Årsaken til fibromyalgi er ukjent.

Fibromyalgi er en kronisk smertetilstand som påvirker bindevev, muskler, leddbånd og sener. Til pasientenes store fortvilelse, er det vanskelig å fastslå en «sikker fibromyalgi». De må gjennom mange og lange utredninger og som mange skeptiske røster underslår. Utslag på såkalte triggerpunkter, er ikke tilstrekkelig for å si sikkert at en person har fibromyalgi. Personer med sykdommen blir ofte feildiagnostisert eller udiagnostisert. Dermed ramler mange av dem utenfor rettigheter til adekvat behandling og sykepenger. En enkel, pålitelig og rask diagnose er det mange med symptomer på fibromyalgi ønsker seg aller mest. Amerikanske forskerne hevder nå å ha oppdaget en såkalt molekylær signatur i blodet hos pasienter med fibromyalgi.

Vrien diagnose

Kevin Hack Shaw, hovedforskeren bak studien, håper at funnet kan bli et vendepunkt i diagnostisering av fibromyalgi slik at pasientene ikke blir gående i årevis med en uavklart og smertefull hverdag.

– Vi har funnet klare metabolske mønstre i blodet til et dusin pasienter med fibromyalgi. Dette bringer oss nærmere en blodprøve enn vi noensinne har vært, sier Hackshaw i en pressemelding. En diagnose kan utelukke andre sykdommer, bekrefte at pasientens smerter og symptomer er reelle og gjøre at det blir lettere for leger å gjenkjenne hva det er og på den måten finne en passende behandling.

Den foreløpige studien

50 personer med fibromyalgi, 29 med leddgikt, 19 med artrose og 23 med lupus deltok i den nye studien til Kevin Hack Shaw. Forskerne undersøkte blodprøver fra hver deltaker og ved hjelp av en teknikk som kalles vibrasjonsspektroskopi oppdaget de klare mønstre som konsekvent skilte deltagerne med fibromyalgi fra de øvrige.

Først analyserte forskerne blodprøver fra deltagere med ulike sykdommer som de allerede visste om, slik at de kunne se et mønster for hver diagnose. De andre blodprøvene ble testet uten at forskerne kjente til deltagernes diagnoser. Forskerne klarte nå å finne den aktuelle sykdommen basert på blodprøvene. Det vil si skille sykdommene fra hverandre. Neste steg er en større klinisk test med 150 – 200 personer for å se om funnene i denne studien kan repeteres.

Medforsker, Rodriguez-Saona sier i pressemeldingen at forhåpentligvis kan den videre forskningen lede til identifisering av et bestemt protein, en syre eller en kombinasjon av molekyler som er knyttet til fibromyalgi. Målet til forskerne er å ha utviklet en blodprøve som et diagnostisk verktøy innen fem år.

Norsk skepsis

Professor Egil Andreas Fors ved NTNU Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie stiller seg skeptisk til resultatet av studien.

– Dette er lite forsket på, så det ikke så mye annet man kan sammenligne funnene med, forklarer professor Egil Andreas Fors til forskning.no, men man skal ikke avvise forskningen helt. Han peker på at det fortsatt er vanskelig å skille mellom fibromyalgi og andre sykdommer.

– Det er vanskelig å si om en pasient har leddgikt eller fibromyalgi, for det går an å ha begge deler. Derfor er det vanskelig å trekke ut noe eksklusivt fra en blodprøve, sier Fors til nettstedet.

Fors mener likevel studien er interessant, og kan være et godt bidrag til forskning videre og at det vil være spennende dersom de klarer å gjenta disse funnene med et større materiale.

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *