Nya riktlinjer för smärtmedicinering

Nya riktlinjer för smärtmedicinering

Nya riktlinjer från National Board of Health (SST) bör minska konsumtionen av smärtstillande medel med opioider, där en av biverkningarna kan vara ett starkt beroende. En av opioidprodukterna som påverkas av de nya riktlinjerna är läkemedlet Tramadol, som bland annat. används av fibromyalgipatienter. 

I allmänhet rekommenderas inte opioider för fibromyalgipatienter om inte alla andra medicinska och icke-medicinska behandlingar har testats utan adekvat effekt. Det finns emellertid vissa fibromyalgipatienter som drar nytta av smärtmedicinering med opioider. 

Väga fördelar och biverkningar
På Dansk Fibromyalgiförening (DFF) följer vi noga utvecklingen inom medicinområdet. Vi har den huvudsakliga ståndpunkten att fibromyalgipatienter ska ha tillgång till läkemedel som har testats noggrant och som efter att ha vägt fördelarna och biverkningarna visar sig vara mest lämpliga. 

Som en logisk konsekvens anser vi också att om vissa typer av läkemedel visar sig vara skadliga för fibromyalgipatienter bör riktlinjerna för användning av läkemedlet naturligtvis ändras. 
 
Hög opioidförbrukning i Danmark
Den ökade medvetenheten om opioider i Danmark beror främst på att opioidkonsumtionen i USA och Kanada har varit mycket hög under många år. Och en undersökning från 2016 visade att opioidförbrukningen i Danmark är högre i Danmark än i de andra nordiska länderna. 

Cirka 500 000 danskar behandlas alltså med opioider, och i december 2018 publicerade SST nya riktlinjer för behandling av smärtpatienter med opioider. 

Sammantaget kommer de nya riktlinjerna förmodligen att göra det svårare att förskriva smärtmedicinering med opioider. Och om du som fibromyalgiskt medel behandlas med smärta med opioider kan du antagligen förvänta dig justeringar. Antingen kan det vara en konversation med läkaren för att få en förnyelse av receptet, eller det kan ske omläggning av tal eller fullständigt stopp. 

Grundlig plan för förändringar
I DFF vill vi betona att det måste finnas en grundlig plan för alla förändringar i opioidförbrukningen, vare sig det är dagliga dosjusteringar eller om det är en total upptrappning. Om du som fibromyalgiskt medel har behandlats med opioidläkemedel under en lång period, kanske flera år, kan du inte bara sluta från en dag till nästa. 

Därför MÅSTE läkemedelsförändringar alltid göras i nära samråd med din egen läkare, och om det har funnits en opioidkonsumtion under ett antal år rekommenderar vi att du hänvisar till en tvärvetenskaplig smärtklinik. Detta säkerställer bästa möjliga process i förhållande till omplanering och möjlig upptrappning. Dessutom kan smärtkliniken undersökas för andra behandlingsalternativ. 

Om du har några frågor kan du ringa DFFs råd på tel. +45 33 23 55 60. 
Och här kan du läsa mer om fibromyalgi och medicin – www.fibromyalgia.dk/to-dig-med-fibromyalgi/behandling/fibromyalgi  och medicin/  Faktaöversikt
 
– vad är opioider? 
Opioider är en grupp ämnen som extraheras från opiumvalmön. Opioider fungerar som smärtstillande medel på centrala nervsystemet. Morfin tillhör gruppen av opioider. vid smärtmedicinering. 

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *