Nye retningslinjer for smertestillende medicin

Nye retningslinjer for smertestillende medicin

Nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (SST) bør reducere forbruget af smertestillende med opioider, hvor en af ​​bivirkningerne kan være en stærk afhængighed. Et af de opioidprodukter, der er berørt af de nye retningslinjer, er lægemidlet Tramadol, som blandt andet. brugt af fibromyalgi-patienter. 

Generelt anbefales opioider ikke til fibromyalgi-patienter, medmindre alle andre medicinske og ikke-medicinske behandlinger er testet uden tilstrækkelig effektivitet. Der er dog nogle fibromyalgiipatienter, der drager fordel af smertemedicinering med opioider. 

Vejningsfordele og bivirkninger
I Dansk Fibromyalgi Association (DFF) følger vi nøje udviklingen inden for medicin. Vi har den principielle holdning, at fibromyalgi-patienter skal have adgang til medicin, der er testet grundigt, og som efter at have vejet fordelene og bivirkningerne viser sig at være bedst egnet. 

Som en logisk konsekvens mener vi også, at hvis nogle typer medicin viser sig at være potentielt skadelige for fibromyalgi-patienter, så bør retningslinjerne for brugen af ​​medicinen naturligvis ændres. 
 
Højt opioidforbrug i Danmark
Den øgede opmærksomhed om opioider i Danmark skyldes primært, at opioidforbruget i USA og Canada har været meget højt i mange år. Og en undersøgelse fra 2016 viste, at opioidforbruget i Danmark er højere i Danmark end i de andre nordiske lande. 

Cirka 500.000 danskere behandles således med opioider, og i december 2018 offentliggjorde SST nye retningslinjer for behandling af smertepatienter med opioider. 

Generelt vil de nye retningslinjer sandsynligvis gøre det sværere at ordinere smertemedicin med opioider. Og hvis du som fibromyalgisk middel behandles med smerter med opioider, kan du sandsynligvis forvente justeringer. Enten kan det være en samtale med lægen for at få en fornyelse af ens recept, eller der kan være omlægning af tale eller et fuldstændigt stop. 

Grundig plan for ændringer
I DFF vil vi gerne understrege, at der skal være en grundig plan for enhver ændring i opioidforbruget, hvad enten det drejer sig om daglige dosisjusteringer eller om det er en total eskalering. Hvis du som fibromyalgisk middel har været behandlet med opioidmedicin i en lang periode, måske flere år, kan du ikke bare stoppe fra den ene dag til den næste. 

Derfor SKAL medicinændringer altid ske i tæt samråd med din egen læge, og hvis der har været et opioidforbrug i et antal år, anbefaler vi, at du henviser til en tværfaglig smerteklinik. Dette sikrer den bedst mulige proces i forhold til enhver omplanlægning og mulig eskalering. Derudover kan smerteklinikken undersøges for andre behandlingsmuligheder. 

Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til DFFs råd på tlf. +45 33 23 55 60. 
Og her kan du læse mere om fibromyalgi og medicin – www.fibromyalgia.dk/to-dig-med-fibromyalgi/behandling/fibromyalgi  og medicin/  Faktaoversigt
 
– hvad er opioider? 
Opioider er en gruppe stoffer, der ekstraheres fra opiumsvalmuen. Opioider fungerer som smertestillende på centralnervesystemet. Morfin hører til gruppen af ​​opioider. i smertestillende medicin. 

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *