Nye retningslinjer for smertestillende medisiner

Nye retningslinjer for smertestillende medisiner

Nye retningslinjer fra Statens helsetilsyn (SST) skal redusere forbruket av smertestillende med opioider, der en av bivirkningene kan være en sterk avhengighet. Et av opioidproduktene som er berørt av de nye retningslinjene, er stoffet Tramadol, som blant annet. brukt av fibromyalgi pasienter. 

Generelt anbefales ikke opioider til fibromyalgi-pasienter, med mindre alle andre medisinske og ikke-medisinske behandlinger er testet uten tilstrekkelig effekt. Imidlertid er det noen fibromyalgi-pasienter som drar nytte av smertestillende medisiner med opioider. 

Veiefordeler og bivirkninger
I Dansk Fibromyalgia Association (DFF) følger vi nøye utviklingen innen medisin. Vi har den prinsipielle posisjonen at fibromyalgi-pasienter skal ha tilgang til medisiner som er grundig testet, og som etter å ha veid fordelene og bivirkningene viser seg å være mest passende. 

Som en logisk konsekvens mener vi også at hvis noen typer medisiner viser seg å være potensielt skadelige for fibromyalgipasienter, så bør retningslinjene for bruk av medisinen selvfølgelig endres. 
 
Høyt opioidforbruk i Danmark
Den økte bevisstheten om opioider i Danmark skyldes først og fremst at opioidforbruket i USA og Canada har vært veldig høyt i mange år. Og en undersøkelse fra 2016 viste at opioidforbruket i Danmark er høyere i Danmark enn i de andre nordiske landene. 

Rundt 500 000 dansker blir dermed behandlet med opioider, og i desember 2018 publiserte SST nye retningslinjer for behandling av smertepasienter med opioider. 

Totalt sett vil de nye retningslinjene sannsynligvis gjøre det vanskeligere å foreskrive smertestillende medisiner med opioider. Og hvis du som fibromyalgisk middel blir behandlet med smerter med opioider, kan du sannsynligvis forvente justeringer. Enten kan det være en samtale med legen for å få en fornyelse av resepten, eller det kan være planlegging av tale eller fullstendig stopp. 

Grundig plan for endringer
I DFF vil vi understreke at det må være en grundig plan for enhver endring i opioidforbruket, enten det er daglige dosejusteringer eller om det er en total opptrapping. Hvis du som fibromyalgisk middel har blitt behandlet med opioidmedisiner i en lang periode, kanskje flere år, kan du ikke bare stoppe fra den ene dagen til den neste. 

Derfor MÅ medisinsk endring alltid gjøres i tett samråd med din egen lege, og hvis det har vært et opioidforbruk i en årrekke, anbefaler vi at du henviser til en tverrfaglig smerteklinikk. Dette sikrer en best mulig prosess i forhold til eventuell omlegging og mulig opptrapping. Videre kan smerteklinikken undersøkes for andre behandlingsalternativer. 

Har du spørsmål, kan du ringe DFFs råd på tlf. 33 23 55 60. 
Og her kan du lese mer om fibromyalgi og medisin – www.fibromyalgia.dk/to-dig-med-fibromyalgi/behandling/fibromyalgi  og medisin/  Faktaoversikt
 
– hva er opioider? 
Opioider er en gruppe stoffer som er utvunnet fra opiumsvalmuen. Opioider fungerer som smertestillende i sentralnervesystemet. Morfin tilhører gruppen av opioider. i smertestillende medisiner. 

I slekt

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *