Mijn dagelijks leven met fibromyalgie – met mijn ogen.

Er zijn nu veel berichten online over fibromyalgie, en ik heb er ook veel gelezen! Artsen, familieleden, getroffenen en degenen die elkaar begrijpen – schrijven allemaal hun mening. En er zijn er veel. Ik heb blogs, professionele artikelen en talloze posts gelezen in verschillende groepen en forums waar mensen hun dagelijkse opvattingen delen in een normaal leven …..

Ma vie quotidienne avec la fibromyalgie – avec mes yeux.

Il y a maintenant de nombreux articles en ligne sur la fibromyalgie, et j’en ai lu beaucoup aussi! Les médecins, les proches, les personnes touchées et ceux qui se comprennent – tous écrivent leurs opinions. Et il y en a beaucoup. J’ai lu des blogs, des articles professionnels et d’innombrables messages dans différents groupes et forums où les…

Mein Alltag mit Fibromyalgie – mit meinen Augen.

Es gibt jetzt viele Online-Beiträge über Fibromyalgie, und ich habe auch viele davon gelesen! Ärzte, Verwandte, Betroffene und diejenigen, die sich verstehen – alle schreiben ihre Meinung. Und es gibt viele von ihnen. Ich habe Blogs, Fachartikel und unzählige Beiträge in verschiedenen Gruppen und Foren gelesen, in denen Menschen ihre alltäglichen Ansichten in einem normalen Leben mit Fibromyalgie…

Min vardag med fibromyalgi – med mina ögon.

Det finns många inlägg online om fibromyalgi nu, och jag har läst många av dem också! Läkare, släktingar, de drabbade och de som förstår varandra – alla skriver sina åsikter. Och det finns många av dem. Jag har läst bloggar, professionella artiklar och otaliga inlägg i olika grupper och forum där människor delar sina vardagssyn i ett normalt…

Min hverdag med fibromyalgi – med mine øjne.

Der er mange indlæg online om fibromyalgi nu, og jeg har også læst mange af dem! Læger, pårørende, de berørte og dem, der forstår hinanden – skriver alle deres meninger. Og der er mange af dem. Jeg har læst blogs, professionelle artikler og utallige indlæg i forskellige grupper og fora, hvor folk deler deres hverdagssyn i et normalt…

Hverdagen min med fibromyalgi – med øynene mine.

Det er mange innlegg på nettet om fibromyalgi nå, og jeg har lest mange av dem også! Leger, pårørende, berørte og de som forstår hverandre – alle skriver sine meninger. Og det er mange av dem. Jeg har lest blogger, profesjonelle artikler og utallige innlegg i forskjellige grupper og fora der folk deler sine hverdagssyn i et normalt…

My everyday life with fibromyalgia – with my eyes.

There are many posts online about fibromyalgia now, and I have read many of them too! Doctors, relatives, those affected and those who understand each other – all write their opinions. And there are many of them. I have read blogs, professional articles and countless posts in different groups and forums where people share their everyday views in…

Ek is moeg vir fibromialgie “Die pyn maak my dood”

Pyn het ‘n belangrike funksie vir mense. Maar wat om te doen as dit chronies raak? Ek ly aan chroniese pyn in my rug en bene. Daar is geen duidelike oorsaak nie. Ek neem pynstillers en doen fisioterapie, maar my toestand klop my stadig. ‘ pyn sonder enige duidelike rede voortduur, beteken dit gewoonlik groot lyding vir diegene wat…

Ik ben fibromyalgie beu “De pijn doet me pijn”

Pijn heeft een vitale functie voor mensen. Maar wat te doen als het chronisch wordt? Ik heb last van chronische pijn in mijn rug en benen. Er is geen duidelijke oorzaak. Ik neem pijnstillers en doe aan fysiotherapie, maar mijn toestand verslaat me langzaam. “ pijn houdt aan zonder duidelijke reden, het betekent meestal groot lijden voor de getroffenen. Voor…

Je suis fatigué de la fibromyalgie “La douleur me tue”

La douleur a une fonction vitale pour les humains. Mais que faire si cela devient chronique? Je souffre de douleurs chroniques au dos et aux jambes. Il n’y a pas de cause claire. Je prends des analgésiques et fais de la physiothérapie, mais mon état me bat lentement. “ la douleur persiste sans raison apparente, cela signifie généralement de…

error: Content is protected !!