Alle symptomen die kunnen duiden op een “fibromyalgie”: maar de remedies zijn niet doorslaggevend

In Italië staat het niet op de lijst van chronische ziekten die onder de LEA vallen. Toch is het een aandoening die het dagelijks leven zeer zwaar beïnvloedt Sinds 1992 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) fibromyalgie erkend als pathologie en geclassificeerd in de internationale statistische classificatie van ziekten en gerelateerde gezondheidsproblemen. HET STAAT NIET IN DE LIJST…

Alle Symptome, die auf eine „Fibromyalgie“ hinweisen können: Die Mittel sind jedoch nicht schlüssig

In Italien ist es nicht in der Liste der chronischen Krankheiten enthalten, die unter die LEA fallen. Es ist jedoch eine Störung, die den Alltag sehr stark beeinflusst Seit 1992 hat die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, Fibromyalgie als Pathologie anerkannt und in die internationale statistische Klassifikation von Krankheiten und verwandten Gesundheitsproblemen eingestuft. ES IST NICHT IN DER…

Alla symptom som kan indikera en “fibromyalgi”: men botemedel är inte avgörande

I Italien ingår det inte i listan över kroniska sjukdomar som faller under LEA. Ändå är det en störning som drabbar mycket hårt vardagen Sedan 1992 har WHO, Världshälsoorganisationen erkänt fibromyalgi som en patologi och klassificerat den i den internationella statistiska klassificeringen av sjukdomar och relaterade hälsoproblem. DET ÄR INTE i listan över sjukdomar som faller…

Alle symptomer, der kan indikere en “fibromyalgi”: men retsmidlerne er ikke afgørende

I Italien er det ikke inkluderet på listen over kroniske sygdomme, der falder ind under LEA. Alligevel er det en lidelse, der påvirker meget hårdt hverdag Siden 1992 har WHO, Verdenssundhedsorganisationen anerkendt fibromyalgi som en patologi og klassificeret den i den internationale statistiske klassificering af sygdomme og beslægtede sundhedsmæssige problemer. DET ER IKKE I LISTEN over…

Alle symptomene som kan indikere en “fibromyalgi”: men virkemidlene er ikke avgjørende

I Italia er det ikke inkludert i listen over kroniske sykdommer som faller inn under LEA. Likevel er det en lidelse som rammer veldig sterkt hverdagen Siden 1992 har WHO, Verdens helseorganisasjon anerkjent fibromyalgi som en patologi og klassifisert den i den internasjonale statistiske klassifiseringen av sykdommer og relaterte helseproblemer. DET ER IKKE I LISTE OVER…

Fibromyalgie is geen gewrichtsaandoening, maar een musculoskeletale aandoening

Dit bericht is bewerkt door Giovanni Minisola, emeritus voorzitter van de Italiaanse Vereniging voor Reumatologie In Italië hebben minstens 2 miljoen mensen er last van, voornamelijk vrouwen. De fibromyalgie manifesteert zich door wijdverbreide pijn in de spieren, gewrichten en botten. De symptomen kunnen wijzen op een gewrichtsaandoening. In feite heeft fibromyalgie niets te maken met artritis en veroorzaakt…

La fibromyalgie n’est pas une maladie articulaire, mais une maladie musculo-squelettique

Cet article est édité par Giovanni Minisola, président émérite de la Société italienne de rhumatologie En Italie, au moins 2 millions de personnes en souffrent, principalement des femmes. La fibromyalgie se manifeste par une douleur généralisée dans les muscles, les articulations et les os. Ses symptômes peuvent suggérer une maladie articulaire. En fait, la fibromyalgie n’a rien à…

Fibromyalgie ist keine Gelenkerkrankung, sondern eine Erkrankung des Bewegungsapparates

Dieser Beitrag wurde von Giovanni Minisola, emeritierter Präsident der Italienischen Gesellschaft für Rheumatologie, bearbeitet In Italien leiden mindestens 2 Millionen Menschen darunter, hauptsächlich Frauen. Die Fibromyalgie äußert sich in weit verbreiteten Schmerzen in Muskeln, Gelenken und Knochen. Seine Symptome können auf eine Gelenkerkrankung hinweisen. Tatsächlich hat Fibromyalgie nichts mit Arthritis zu tun und verursacht keine Deformitäten an Handgelenken,…

Fibromyalgi är inte en ledsjukdom, utan en muskuloskeletalsjukdom

Detta inlägg redigeras av Giovanni Minisola, emerituspresident för det italienska föreningen för reumatologi I Italien lider minst 2 miljoner människor av det, främst kvinnor. Fibromyalgi manifesteras av utbredd smärta i muskler, leder och ben. Dess symtom kan antyda en ledsjukdom. Faktum är att fibromyalgi inte har något att göra med artrit och orsakar inte deformiteter i handleden, armbågar,…

error: Content is protected !!